Træfældning

Vi tilbyder fældning af små som store træer.

Er træet blevet for stort, eller er der risiko for det vælter I stormen? Vi sundheds beskærer det, for løse og døde grene, så det er mere modstandsdygtigt mod det hårde vejr, eller fjerner træet helt. Vi er meget omhyggelige med oprydning og tilbyder opskæring til brænde, bortkørsel af affald, flisning af grene Vi leverer en sikker fældning og ansvarligt håndværk.